دکتر اسماعیل آشورزاده

سمنان - شاهرود

رادیولوژی و سونوگرافی

اطلاعات پزشک


حوضه تخصص: پرتونگاری

شیفت های کاری: ساعت 2 تا 4

شماره مطب: 0231-4229386

ادرس مطب: سمنان ، شاهرود ،

توضیحات پزشک:

هشدار !

در صورتی که اصلاعات پزشک کامل نیست یا تغییراتی در ادرس یا شماره مطب ایجاد شده است و اطلاعات کامل تری در اختیار دارید از طریق لینک زیر اصلاعات کامل را برای ما ارسال کنید.

ادرس روی نقشه: ادرس دقیق نقشه وجود ندارد ادرس تقریبی ان بر بروی نقشه قرار گرفته است.