دکتر عباس سلیمانی امیری

مازندران - بابل

چشم پزشکی

اطلاعات پزشک


حوضه تخصص: متخصص چشم پزشکی

شیفت های کاری: ساعت 2 تا 4

شماره مطب: 2227502

ادرس مطب: مازندران ، بابل ، خیابان مدرس- جنب بانک سپه مرکزی ساختمان پاستور

توضیحات پزشک:

هشدار !

در صورتی که اصلاعات پزشک کامل نیست یا تغییراتی در ادرس یا شماره مطب ایجاد شده است و اطلاعات کامل تری در اختیار دارید از طریق لینک زیر اصلاعات کامل را برای ما ارسال کنید.

ادرس روی نقشه: ادرس دقیق نقشه وجود ندارد ادرس تقریبی ان بر بروی نقشه قرار گرفته است.