دکتر ابراهیم میکانیکی

مازندران - بابل

چشم پزشکی

اطلاعات پزشک


حوضه تخصص: متخصص چشم پزشکی

شیفت های کاری: ساعت 2 تا 4

شماره مطب: 2252071-4

ادرس مطب: مازندران ، بابل ، روبروی بیمارستان شهید بهشتی ساختمان بهزاد

توضیحات پزشک:

هشدار !

در صورتی که اصلاعات پزشک کامل نیست یا تغییراتی در ادرس یا شماره مطب ایجاد شده است و اطلاعات کامل تری در اختیار دارید از طریق لینک زیر اصلاعات کامل را برای ما ارسال کنید.

ادرس روی نقشه: ادرس دقیق نقشه وجود ندارد ادرس تقریبی ان بر بروی نقشه قرار گرفته است.